YaIDXP – hisoboti – ЕПИГУ – отчети

Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tushgan murojaatlar
H I S O B O T I
 2017 yil  II-chorak
Ochiq Bekor qilin gan Qayta ishlash jara yonida Rad etil gan 7 kun ichida qabul qilin magan 15 kun dan ortiq kechik kan Bahosi Qoni qish dara jasi Mud dati kechik kan Yopil gan Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 3 3
 2017 yil  I-chorak
Ochiq Bekor qilin gan Qayta ishlash jara yonida Rad etil gan 7 kun ichida qabul qilin magan 15 kun dan ortiq kechik kan Bahosi Qoni qish dara jasi Mud dati kechik kan Yopil gan Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1
 2016 yil  IV-chorak
Ochiq Bekor qilin gan Qayta ishlash jara yonida Rad etil gan 7 kun ichida qabul qilin magan 15 kun dan ortiq kechik kan Bahosi Qoni qish dara jasi Mud dati kechik kan Yopil gan Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 1 1
2016 yil  III-chorak
Ochiq Bekor qilin gan Qayta ishlash jara yonida Rad etil gan 7 kun ichida qabul qilin magan 15 kun dan ortiq kechik kan Bahosi Qoni qish dara jasi Mud dati kechik kan Yopil gan Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 6 6
 
2016 yil  II-chorak
Ochiq Bekor qilin gan Qayta ishlash jara yonida Rad etil gan 7 kun ichida qabul qilin magan 15 kun dan ortiq kechik kan Bahosi Qoni qish dara jasi Mud dati kechik kan Yopil gan Jami
0 0 0 0 0 0 5 5 0 12 12
 2016 yil I-chorak
Ochiq Bekor qilin gan Qayta ishlash jara yonida Rad etil gan 7 kun ichida qabul qilin magan 15 kun dan ortiq kechik kan Bahosi Qoni qish dara jasi Mud dati kechik kan Yopil gan Jami
0 0 0 3 0 0 5 5 0 3 6